De komende periode komt er veel op ons af op het gebied van de energietransitie. Stap voor stap gaan we op weg naar een klimaatneutraal en aardgasvrij Breda. In Breda doen we dat samen: de gemeente maakt de ‘grote plannen’, inwoners kunnen daarmee zelf aan de slag met hun eigen woning of buurt.

Greetje, kun je uitleggen, wat dat inhoudt; energietransitie?

De energietransitie is eigenlijk alles wat te maken heeft met de overgang van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zoals windenergie en zonne-energie) om de CO2 uitstoot te verminderen.Daarom hebben we in Breda de ambitie om vanaf 2044 geen woningen meer te verwarmen met aardgas. Met andere woorden: in 2044 zijn we in Breda van het gas af. En in 2050 moet het landelijk, dus dat kunnen we maar beter voor zijn.

Hoe gaat dat dan, van het gas af?

Stap voor stap. Want aardgasvrij wonen begint namelijk met goede isolatie. En daar hoef je niet mee te wachten, je kunt nu al aan de slag. Ook een verbouwing of onderhoud aan je huis is een kans om je voor te bereiden. Voor het overgaan op andere energiebronnen maken we nu een Transitievisie warmte. Hierin staat welke energiebronnen mogelijk passen in een bepaalde wijk en welke wijken dan als eerste in aanmerking komen om mee aan de slag te gaan. Samen met betrokken inwoners en andere belanghebbenden maken we die keuzes. Eind 2021 is duidelijk welke wijken of buurten als eerste in aanmerking komen zodat we vóór 2030 11.000 woningen aardgasvrij hebben. Of in ieder geval aardgasvrij-klaar, zodat die woningen voorbereid zijn op nieuwe, duurzame energiebronnen.

Wat merken inwoners nog meer van de energietransitie?

Iedereen ervaart waarom een energietransitie nodig is. Zo krijgen we vanwege de opwarming van de aarde – steeds meer te maken met extreme hitte en extreme regenbuien. Die opwarming moeten we een halt toeroepen en ons tegelijkertijd aanpassen aan het veranderende klimaat. Klimaatadaptie noemen we dat. Dat kan door de stad meer te vergroenen, maar ook bijvoorbeeld je tuin of je dak. En ook dat kun je NU al gewoon doen.

Heb je ten slotte nog tips voor de inwoners van Breda?

Begin klein en dichtbij: vervang je gasfornuis door een inductie kookplaat als je je keuken vernieuwt of kies voor energiezuinige ledverlichting. Ik hou ook graag een warm pleidooi voor het belang van het isoleren van je woning. Volgens mij realiseren we ons met z’n allen nog veel te weinig wat dat kan opleveren. Dat is nog veel meer dan bij zonnepanelen; die je in vijf à zeven jaar terugverdient. De investering in isolerende maatregelen heb je er al binnen drie à vijf jaar uit. En inderdaad, klein beginnen door bijvoorbeeld kieren te dichten of dubbel glas te plaatsen. Dat zie je terug in je energierekening. Of in warme voeten!