Blauwvinger Energie

Dag. Leuk dat je kennis maakt met Blauwvinger Energie. Wij zijn een energiecoöperatie van Zwolse inwoners en bedrijven met als missie de energievoorziening van onze stad zo snel als mogelijk te verduurzamen. Wij bestaan inmiddels al tien jaar én zijn samen met andere blauwvingers eigenaar van het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas. Hoog tijd om wat van ons te laten horen!

Waar staan we voor:

Samen verantwoordelijkheid nemen:

wij nemen onze verantwoordelijkheid door het in beweging brengen van de Zwolse samenleving: energie is het fundament onder onze samenleving. Het is zo vanzelfsprekend en onmisbaar, elke dag opnieuw.

Van, voor en door Zwolle:

Zwolse inwoners en bedrijven krijgen als eerste gelegenheid te participeren in en realiseren van energieprojecten. Samen de lasten, de lusten en het eigendom.

Energie besparen én duurzaam opwekken:

Energie besparen én duurzaam opwekken: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat energieverspilling gestopt wordt. Wat we dan nog nodig hebben, halen we uit schone bronnen.?

Inspireren, motiveren en verenigen:

Blauwvinger Energie heeft als belangrijkste activiteit Zwolle te inspireren, te motiveren en te verenigen om de energievoorziening te verduurzamen.

Samen bereiken we meer:

met inwoners, ondernemingen, organisaties, onderwijs & onderzoek en de overheid werken we samen aan het bereiken van onze Zwolse doelen. Blauwvinger Energie trekt met andere duurzame initiatieven samen op. Onze leden zijn zowel bewoners als bedrijven, daarnaast zijn er een aantal initiatieven die mede vanuit Blauwvinger Energie zijn ontstaan, maar ondertussen zelfstandig in hun eigen wijk actief zijn en waarmee we nauw samenwerken. Voor de verduurzaming van onze stad is het gewenst om samen te werken. Inwoners, bedrijven, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, duurzame wijkinitiatieven, politiek etc. Iedereen is nodig en heeft een eigen rol in het verduurzamen van onze energievoorziening. We zijn daarom voortdurend op zoek naar samenwerking en overleg met Zwolse mensen , partijen en organisaties die bezig (willen) zijn met het verduurzamen van hun energiegebruik. Dat leidt tot inspirerende gesprekken, partnerschappen, ideeën en projecten.

Blauwvingerenergie

Zwolle heeft een opgave

Al onze woningen gaan van het aardgas af. Nu kun je dit op papier mooi structureren via het maken van plannen met een technische oplossing en een bijbehorende businesscase. Maar in werkelijkheid draait het om het proces van het opstellen van een gezamenlijk ambitie (stip op de horizon) en het bijeenbrengen van de mensen in de wijk. Het tot stand brengen van een beweging in de wijk is het enige wat telt om ervoor te zorgen dat uitvoeringscapaciteit, eventuele aanpassingen in de infrastructuur, middelen en tempo met elkaar verbonden worden. Dat je aan vragen van bewoners kan voldoen als bewoners aan de gang willen. Dit betekent dat er voor elke wijk genoeg capaciteit en tijd moet worden gereserveerd om recht te doen aan de individuen, gezinnen, overige opgaven (klimaatadaptatie, mobiliteit, armoede, eenzaamheid etc). Recht te doen aan de behoeften en de
kansen van een wijk.

Het succes van de Zwolse burgerinitiatieven

In Zwolle zijn tien burgerinitiatieven actief om huizen te verduurzamen en hernieuwbare warmte te organiseren. Vaak zijn ze ook bezig met klimaatmaatregelen voor groen, mobiliteit en water. Als burgerinitiatieven de ruimte krijgen hun organisatie kracht te vergroten, kennis op te doen en een stevig netwerk te bouwen. Dan kunnen wij als burgers met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en als volwaardige partner in de energietransitie aan tafel zitten naast de markt en overheid. De urgentie van de klimaatcrisis, armoede van bewoners (huurders en eigenaren), de noodzaak om snel gas te besparen en het succes van de werkwijze vraagt om serieuze ondersteuning van deze beweging. Bewoners zijn het sociaal kapitaal van een gemeente en een enorm potentieel als het gaan om menskracht. Markt, overheid en bewoners hebben gezamenlijk de potentie om de opgave optimaal in te vullen. De urgentie is nu! Alle initiatieven werken nauw samen, helpen elkaar met kennis en kunde, en gebruiken elkaars goede voorbeelden. De resultaten laten zien dat deze manier van werken werkt. De initiatieven hebben de afgelopen drie jaar bewoners geholpen meer dan 10.000 kleine en grote energiemaatregelen te nemen en het verhaal breeduit verteld in hun wijk. Naast de andere klimaat adaptieve maatregelen die nog zijn genomen, van regentonnen tot groendaken, van afvalrapen tot deelauto’s organiseren. Nieuwsgierig naar deze verhalen? Neem een kijkje op onze website www.blauwvingerenergie.nl.