Sinds 2006 is er de Sustainable Society Index (SSI) voor alle landen, dat wil zeggen voor ruim 150 landen, waar meer dan 99% van de wereldbevolking woont. De SSI wordt elke twee jaar vernieuwd. En sinds 2014 ook op lokaal niveau in Nederland met de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), voor iedereen met praktische informatie over alle gemeenten. Elk jaar verschijnt er een nieuwe, actuele versie van de GDI.

Indicatorscores gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het spinnenweb laat zien hoe duurzaam de gemeente ‘s-Hertogenbosch is aan de hand van de 24 indicatoren van de GDI.
Het midden van het web geeft aan: niet duurzaam (score 0); de buitenste cirkel geeft aan: duurzaam (score 10). Hoe voller het web, hoe duurzamer de gemeente is. De scores van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn groen; de gemiddelde scores van alle gemeenten worden weergegeven door de oranje lijn.

Methodiek

Vanuit de verzamelde basisgegevens zijn de waarden voor elk van de indicatoren berekend, op een schaal van 0 tot 10. De beschikbare data zijn nuttig als hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan, de juiste maatregelen te treffen en om de vooruitgang te monitoren. Echter, cijfertjes kunnen ook een eigen leven leiden en dat is nu juist niet de bedoeling. Data, de cijfertjes, zijn er voor mensen, niet omgekeerd. Ga naar GDI Index.

GDI Nijmegen