Introductie Duurzaamheidswijzer

Deze duurzaamheidswijzer biedt nuttige informatie op het gebied van duurzaamheid. Of het nu gaat om energie, wonen, werken, gezondheid of sport, in alle gevallen is er een link naar duurzaamheid te leggen.

De Duurzaamheidswijzer is tevens een handig bewaarexemplaar om te kunnen raadplegen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:


• Berekening van het aantal zonnepanelen op basis van verbruik
• Een omrekeningstabel van de gloeilamp naar ledverlichting
• De Schijf van Vijf voor een gezonde voeding
• De Beweegrichtlijnen van Kenniscentrum Sport
• De 5 pijlers van de Levende Tuin

“Duurzame Ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”

– De World Commission on environment –

Tevens is de Gemeentelijke Duurzaamheids Index over de gemeente Alkmaar opgenomen waarin de gemeente wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde.


Deze index is tot stand gekomen vanuit de verzamelde basisgegevens die door het Onderzoekscentrum Drechtsteden zijn verwerkt en uitvoerig terug te vinden zijn op www.gdindex.nl. In een volgende editie wordt u met een nieuwe Duurzaamheids Index over uw gemeente geïnformeerd.


Wij hopen dat deze wijzer prikkelt en inspireert om (nog meer) bij te dragen aan een duurzame toekomst!

Definitie duurzaamheid
Wat houdt nu de term duurzaamheid precies in? Duurzaamheid is een breed begrip, maar in het kort komt het er op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

“Meld je aan op
www.duurzaamheidswijzer.nu
en ontvang nuttige informatie
en speciale aanbiedingen van de
diverse deelnemende partijen”

De World Commission on environment van de Verenigde Naties heeft een definitie geformuleerd die als standaard gehanteerd kan worden:

Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties ook nog plezier en profijt kunnen hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde dan ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.