In gesprek met Peter Bakker,
wethouder klimaat en energie

De aarde warmt op, we krijgen steeds vaker temaken met extreem weer en energieprijzen rijzende pan uit. Kortom; er komt veel op ons af op hetgebied van klimaat, duurzaamheid en energie.Ook in Breda. Daarom werken we hard aan deenergietransitie om het klimaat te helpen en omonze mooie stad duurzamer te maken. Dit doenwe samen met Bredanaars. Of het nou gaat omgrote ingrepen zoals het aanleggen van zonne­panelen of van het gas af of om kleinere maat­regelen door korter te douchen of de verwarmingeen graadje lager te zetten; ieders bijdrage is nodig!

Peter, jij bent wethouder van klimaat en energie. Kun je hier wat meer over vertellen?
In juni 2022 ben ik begonnen als wethouder voor de Gemeente Breda. Klimaat en energie zijn actuele thema’s. En of we nu willen of niet, we krijgen er allemaal mee te maken. Neem bijvoorbeeld de energietransitie. In Breda hebben we de ambitie om vanaf 2044 geen woningen meer te verwarmen met aardgas. In plaats daarvan willen we duurzame energie gebruiken, zoals windenergie en zonne-energie. In 2050 moet dit landelijk zo zijn, maar wij willen daar graag op vooruit lopen. Om dat te laten slagen, moeten we onze inwoners en organisaties helpen met goede alternatieven. Samen aan de slag dus!

Hoe doen jullie dat dan?
Verduurzamen lijkt soms ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Het begint dus met goed informeren. Dit doen we met de Greenhopper, energiecoaches en informatie op onze website. Maar denk ook aan geld: zo komt er dankzij het Rijk met het Volkshuisvestingsfonds geld beschikbaar voor bewoners van Doornbos/Linie en Hoge Vucht om hun huis te verduurzamen. Er zijn ook veel regelingen voorbewoners in andere wijken, die nu al aan de slag willen. Voor de energietransitie maken we plannen per buurt. Dit noemen we ‘wijkenergieplannen’.

Heb je nog tips voor de inwoners van Breda?
Het is mooi als mensen zelf aan de slag gaan om hun huis te verduurzamen. Dat kan al door klein te beginnen. Denk aan het plaatsen van extra tochtstrips, door de verwarming een graadje lager te zetten of door folie achter de verwarming te plaatsen. Dat zie je meteen terug in je energierekeningen dus ook in je portemonnee! Mijn tip is dus om vooral te beginnen, ook al is het maar met kleine dingen. En als het financieel lukt, denk en doe dan vooral wat groter. Isoleer dan je huis, leg zonnepanelen op het dak of vervang het gasfornuis door een elektrische kookplaat. En wist u dat we ook verschillende maatregelen ondersteunen met een subsidie? Ons platform www.bredadoetmee.nl geeft ook handigetips wat u zelf kunt doen en welke (subsidie)mogelijkheden er zijn om energie te besparen

Wat doe jij zelf al om energie te besparen?
Net als vele Bredanaars, heb ik thuis de verwarming ook lager gezet. Dat was in het begin wel even wennen, maar nu voelt het wel weer aangenaam. Daarnaast heb ik al tien jaarzonnepanelen op het dak liggen, en douch ik weleens koud. En ik doe natuurlijk zoveel mogelijk op de fiets. Dat deed ik al, maar dat zullen inwoners nog meer gaan merken. Want, ik ga zelf ook in gesprek met Bredanaars. Ik juich het enorm toe als buren samen aan de slag gaan om te verduurzamen…Want: samen inspireer je elkaar en kom je verder dan alleen!

Stap voor stap naar energiezuinig wonen. Doe mee!

In 2044 gebruiken we geen aardgas meer en is Breda CO2­neutraal. Huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden moeten voor 2044 overstappen naar een andere, duurzame energiebron voor de verwarming van huis of bedrijfsgebouw. En ook voor douchen en koken. Deze overstap noemen we de energietransitie. Gemeente Breda helpt u graag bij het energiezuinig maken van uw huis. Dit doen we door het geven van informatie en tips.

•Een paar voorbeelden waarmee u zelf aan de slag kunt:
•Maatregelen die niet veel geld kosten zoals tochtstrips en radiatorfolie;
•Ander gedrag: hou deuren dicht, zet lampen uit, douch korter, sluit gordijnen;
•Laat uw dak, vloer of gevel isoleren.
•Bezoek de Greenhopper als deze bij u in de buurt staat.
•Sluit aan bij een van de informatieavonden over energiezuinig wonen.
•Maak een afspraak met een energiecoach. Gemeente Breda en BRES (Bredase Energie Coöperatie) geven informatie over energie besparen in uw huis.
•Kijk of u gebruik kunt maken van een subsidie voordat u een energiestap neemt.

Meer over Bredase activiteiten, subsidies en ondersteuning vindt u op www.bredadoetmee.nl of www.breda.nl/hulpbijenergiekosten. Kijk ook op www.milieucentraal.nl voor informatie en tips.